article banner
tháng 7 20, 2019

Logo mới của công ty Mỹ Thuật Hương Nga

Logo chiếc nón lá truyền thống của Việt Nam đã đồng hành cùng công ty Mỹ thuật Hương Nga hơn 30 năm, và đã trở nên quen thuộc với tất cả khách hàng trong và ngoài nước. Tuy nhiên với mong muốn làm mới hình ảnh và làm nổi bật giá trị của công ty, chúng tôi quyết định thay đổi bộ nhận diện thương hiệu với thiết kế hiện đại.


Logo cũ của công ty Mỹ Thuật Hương Nga

© Copyright 2019 Huong Nga Fine Arts. All rights reserved.