TỦ TV, 4 CỬA

Mã: LFC-054
Pattern: 051-351, Màu đỏ & đen trơn
Size: 220 W x 50 D x 60 H (cm)
86.61 W x 19.69 D x 23.62 H (inches)
Trọng lượng: 96.00 (kg)
211.64 (pounds)
Material: MDF & gỗ
Số lượng:
Giá: 47,588,200.00 
Danh mục: