TỦ TRỨNG, 4 NGĂN

Mã: LFC-027
Pattern: PP1152, PP0239, Họa sĩ vẽ tay
Size: 65 Ø x 140 H (cm)
25.59 Ø x 55.12 H (inches)
Trọng lượng: 71.00 (kg)
156.53 (pounds)
Material: MDF & gỗ
Số lượng:
Giá: 42,949,800.00 
Danh mục: