TỦ RƯỢU XOAY

Mã: LFC-009
Pattern: PP1076 Đắp nổi, Họa sĩ vẽ tay
Size: 88 W x 52 D x 105 H (cm)
34.65 W x 20.47 D x 41.34 H (inches)
Trọng lượng: 66.00 (kg)
145.50 (pounds)
Material: MDF & gỗ
Số lượng:
Giá: 33,929,450.00 
Danh mục: