TỦ RƯỢU CHÂN QUỲ

Mã: LFC-013C
Pattern: PP0955, Họa sĩ vẽ tay
Size: 66 W x 40 D x 127 H (cm)
25.98 W x 15.75 D x 50.00 H (inches)
Trọng lượng: 61.00 (kg)
134.48 (pounds)
Material: MDF & gỗ
Số lượng:
Giá: 295,809,500.00 
Danh mục: