TỦ CHỮ X, 6 NGĂN

Mã: LFC-030
Pattern: PP0183, Họa sĩ vẽ tay
Size: 61 W x 42 D x 142 H (cm)
24.02 W x 16.54 D x 55.91 H (inches)
Trọng lượng: 51.00 (kg)
112.44 (pounds)
Material: MDF & gỗ
Số lượng:
Giá: 38,802,000.00 
Danh mục: