TỦ 8 NGĂN

Mã: LFC-029
Pattern: PP1487, Họa sĩ vẽ tay
Size: 79 W x 42 D x 141 H (cm)
31.10 W x 16.54 D x 55.51 H (inches)
Trọng lượng: 71.00 (kg)
156.53 (pounds)
Material: MDF & gỗ
Số lượng:
Giá: 48,725,500.00 
Danh mục: