TỦ 5 NGĂN

Mã: LFC-066
Pattern: PP1188, Họa sĩ vẽ tay
Size: 65 W x 45 D x 163.5 H (cm)
25.59 W x 17.72 D x 64.37 H (inches)
Trọng lượng: 71.00 (kg)
156.53 (pounds)
Material: MDF & gỗ
Số lượng:
Giá: 38,802,000.00 
Danh mục: