TỦ 5 NGĂN

Mã: LFC-058
Pattern: PP0253 & PP0254, Họa sĩ vẽ tay
Size: 80 W x 47 D x 140 H (cm)
31.50 W x 18.50 D x 55.12 H (inches)
Trọng lượng: 74.00 (kg)
163.14 (pounds)
Material: MDF & gỗ
Số lượng:
Giá: 40,151,150.00 
Danh mục: