TỦ 4 NGĂN

Mã: LFC-056
Pattern: PP0253 & PP0254, Họa sĩ vẽ tay
Size: 90 W x 46 D x 140 H (cm)
35.43 W x 18.11 D x 55.12 H (inches)
Trọng lượng: 67.00 (kg)
147.71 (pounds)
Material: MDF
Số lượng:
Giá: 40,151,150.00 
Danh mục: