Mã: LBP-204
Pattern: PP0461, PP1240, Họa sĩ vẽ tay
Size: 27 Ø x 8 H (cm)
10.63 Ø x 3.15 H (inches)
Trọng lượng: 1.20 (kg)
2.65 (pounds)
Material: MDF
Số lượng:
Giá: 1,594,450.00