Mã: LBP-266
Pattern: PP0540, PP0274, Họa sĩ vẽ tay
Size: 40 Ø x 18 H (cm)
15.75 Ø x 7.09 H (inches)
Trọng lượng: 1.60 (kg)
3.53 (pounds)
Material: Sợi nhân tạo
Số lượng:
Giá: 3,144,300.00