Mã: LBP-219
Pattern: PP0004, PP1099, Họa sĩ vẽ tay
Size: 30 Ø x 16.5 H (cm)
11.81 Ø x 6.50 H (inches)
Trọng lượng: 0.90 (kg)
1.98 (pounds)
Material: MDF
Số lượng:
Giá: 1,728,250.00