Mã: LBP-117
Pattern: PP0739, PP0419, Họa sĩ vẽ tay
Size: 28 Ø x 16 H (cm)
11.02 Ø x 6.30 H (inches)
Trọng lượng: 1.50 (kg)
3.31 (pounds)
Material: Fiber glass
Số lượng:
Giá: 1,728,250.00