THÙNG RÁC MIỆNG TRÒN

Mã: LHA-282
Họa tiết: 051, 351, Red & Black Color
Kích thước: 26 Ø x 26 H (cm)
10.24 Ø x 10.24 H (inches)
Trọng lượng: 0.90 (kg)
1.98 (pounds)
Chất liệu: Fiber glass
Số lượng:
Giá: 1,728,250.00