THÙNG RÁC CÓ NẮP

Mã: LHA-281
Pattern: PP0331, PP1465, Họa sĩ vẽ tay
Size: 26 W x 23 D x 28.5 H (cm)
10.24 W x 9.06 D x 11.22 H (inches)
Trọng lượng: 2.10 (kg)
4.63 (pounds)
Material: MDF
Số lượng:
Giá: 2,107,350.00