KHAY VUÔNG

Mã: LTR-542
Pattern: Đỏ & đen, Họa tiết cẩn trứng & cẩn ốc
Size: 37 W x 35 D x 6 H (cm)
14.57 W x 13.78 D x 2.36 H (inches)
Trọng lượng: 1.30 (kg)
2.87 (pounds)
Material: MDF
Số lượng:
Giá: 1,226,500.00