KHAY TRÀ

Mã: LTR-545
Pattern: PP0180, PP0419, Họa sĩ vẽ tay
Size: 30 W x 30 D x 9.5 H (cm)
11.81 W x 11.81 D x 3.74 H (inches)
Trọng lượng: 1.75 (kg)
3.86 (pounds)
Material: MDF
Số lượng:
Giá: 1,226,500.00