KHAY MO CAU

Mã: LTR-552
Pattern: PD11, PP0274, Họa sĩ vẽ tay
Size: 52 W x 55.5 D x 9 H (cm)
20.47 W x 6.10 D x 3.54 H (inches)
Trọng lượng: 0.60 (kg)
1.32 (pounds)
Material: Sợi nhân tạo
Số lượng:
Giá: 1,728,250.00