KHAY ĐIỂM TÂM

Mã: LTR-547
Pattern: PP0419, PP0035, Họa sĩ vẽ tay
Size: 60 W x 30 D x 21 H (cm)
23.62 W x 11.81 D x 8.27 H (inches)
Trọng lượng: 3.00 (kg)
6.61 (pounds)
Material: MDF
Số lượng:
Giá: 3,434,200.00