KHAY CUỐN THƯ

Mã: LTR-512
Pattern: PP0238, PP0032, Họa sĩ vẽ tay
Size: 47 W x 32 D x 3.5 H (cm)
18.50 W x 12.60 D x 1.38 H (inches)
Trọng lượng: 0.90 (kg)
1.98 (pounds)
Material: MDF
Số lượng:
Giá: 1,338,000.00