KHAY CHỮ NHẬT

Mã: LTR-543
Pattern: PP0364, PP0331, Họa sĩ vẽ tay
Size: 54 W x 35 D x 6 H (cm)
21.26 W x 13.78 D x 2.36 H (inches)
Trọng lượng: 1.75 (kg)
3.86 (pounds)
Material: MDF
Số lượng:
Giá: 1,572,150.00