KHAY CHÂN XẾP

Mã: LTR-546H
Pattern: PP1152, PP0463, Họa sĩ vẽ tay
Size: 60 W x 40 D x 77.5 H (cm)
23.62 W x 15.75 D x 30.51 H (inches)
Trọng lượng: 4.50 (kg)
9.92 (pounds)
Material: MDF & gỗ
Số lượng:
Giá: 4,147,800.00