KHAY BỘ 3

Mã: LTR-506
Pattern: Đen & đỏ, Cẩn trứng & vẽ lá
Size: 38 W x 25 D x 2.5 H (cm)
40 W x 27 D x 2.5 H (cm)
42 W x 29 D x 2.5 H (cm)
14.96 W x 9.84 D x 0.98 H (inches)
15.75 W x 10.63 D x 0.98 H (inches)
16.54 W x 11.42 D x 0.98 H (inches)
Trọng lượng: 0.35 / 0.40 / 0.60 (kg)
0.77 / 0.88 / 1.32 (pounds)
Material: MDF
Số lượng:
Giá: 2,029,300.00