HŨ TRÒN 3 CHÂN

Mã: LBP-129
Pattern: 551-351, PP0435, Họa sĩ vẽ tay
Size: 14 Ø x 15.5 H (cm)
5.51 Ø x 6.10 H (inches)
Trọng lượng: 0.60 (kg)
0.90 (pounds)
Material: MDF
Số lượng:
Giá: 1,494,100.00