HŨ TRANG TRÍ

Mã: LBP-125
Pattern: PP0358, Họa sĩ vẽ tay
Size: 20 Ø x 30 H (cm)
7.87 Ø x 11.81 H (inches)
Trọng lượng: 0.90 (kg)
1.98 (pounds)
Material: Sợi nhân tạo
Số lượng:
Giá: 1,884,350.00