HỘP VUÔNG 4 NGĂN

Mã: LBO-024
Pattern: BC029, PP0035, Họa sĩ vẽ tay
Size: 30 W x 30 D x 4.5 H (cm)
11.81 W x 11.81 D x 1.77 H (inches)
Trọng lượng: 1.30 (kg)
2.87 (pounds)
Material: MDF
Số lượng:
Giá: 1,862,050.00