HỘP TRÒN

Mã: LBO-017
Pattern: 051-351, Màu đỏ & đen trơn
Size: 12 Ø x 5 H (cm)
4.72 Ø x 1.97 H (inches)
Trọng lượng: 0.25 (kg)
0.55 (pounds)
Material: Gỗ
Số lượng:
Giá: 323,350.00