HỘP KHĂN GIẤY CHỮ NHẬT

Mã: LBO-014
Pattern: PP0366, PP0239, Họa sĩ vẽ tay
Size: 27 W x 14 D x 11 H (cm)
10.63 W x 5.51 D x 4.33 H (inches)
Trọng lượng: 1.00 (kg)
2.20 (pounds)
Material: MDF
Số lượng:
Giá: 1,048,100.00