HỘP ĐỰNG CD

Mã: LBO-078
Pattern: 051, Màu đỏ, họa tiết cẩn trứng
Size: 15.5 W x 15 D x 16 H (cm)
6.10 W x 5.91 D x 6.30 H (inches)
Trọng lượng: 0.70 (kg)
1.54 (pounds)
Material: MDF
Số lượng:
Giá: 936,600.00