GƯƠNG VUÔNG

Mã: LHA-306
Pattern: PP0955, Đắp nổi, Họa sĩ vẽ tay
Size: 80 W x 80 H (cm)
31.50 W x 31.50 H (inches)
Trọng lượng: 12.00 (kg)
26.46 (pounds)
Material: MDF & kính
Số lượng:
Giá: 5,931,800.00