GƯƠNG TRÒN

Mã: LHA-314
Họa tiết: PP0368, PP1565, Họa sĩ vẽ tay
Kích thước: 90 Ø (cm)
35.43 Ø (inches)
Trọng lượng: 14.00 (kg)
30.86 (pounds)
Chất liệu: MDF & kính
Số lượng:
Giá: 7,359,000.00