GƯƠNG TRÁI TIM

Mã: LHA-326
Pattern: 011-351, Màu đen trơn & dán bạc
Size: 85 W x 100 H (cm)
33.46 W x 39.37 H (inches)
Trọng lượng: 13.50 (kg)
29.76 (pounds)
Material: MDF & kính
Số lượng:
Giá: 11,384,150.00