GƯƠNG OVAL

Mã: LHA-313
Pattern: PP0331, Đắp nổi, Họa sĩ vẽ tay
Size: 65 W x 90 H (cm)
25.59 W x 35.43 H (inches)
Trọng lượng: 12.00 (kg)
26.46 (pounds)
Material: MDF & kính
Số lượng:
Giá: 7,359,000.00