GƯƠNG CHỮ NHẬT LỚN

Mã: LHA-337
Pattern: PP0439, Họa sĩ vẽ tay
Size: 75 W x 150 H (cm)
29.53 W x 59.06 H (inches)
Trọng lượng: 22.50 (kg)
49.60 (pounds)
Material: MDF & kính
Số lượng:
Giá: 16,189,800.00