GƯƠNG CHỮ NHẬT

Mã: LHA-325
Pattern: PP1565, Họa sĩ vẽ tay
Size: 76 W x 105 H (cm)
29.92 W x 41.34 H (inches)
Trọng lượng: 18.00 (kg)
39.68 (pounds)
Material: MDF & kính
Số lượng:
Giá: 7,359,000.00