GHẾ LƯNG CAO

Mã: LFD-043G1
Pattern: PP0401, PP0706, Họa sĩ vẽ tay
Size: 47 W x 45 D x 116 H (cm)
18.50 W x 17.72 D x 45.67 H (inches)
Trọng lượng: 14.50 (kg)
31.97 (pounds)
Material: MDF & gỗ
Số lượng:
Giá: 11,038,500.00 
Danh mục: