DĨA VUÔNG BỘ 3

Mã: LBP-228-229-230
Pattern: PP0364, PP0516, Họa sĩ vẽ tay
Size: 25 W x 25 D x 3 H (cm)
30 W x 30 D x 4 H (cm)
35 W x 35 D x 5 H (cm)
9.84 W x 9.84 D x 1.18 H (inches)
11.81 W x 11.81 D x 1.57 H (inches)
13.78 W x 13.78 D x 1.97 H (inches)
Trọng lượng: 0.40 / 0.50 / 0.60 (kg)
0.88 / 1.10 / 1.32 (pounds)
Material: Tre
Số lượng:
Giá: 4,303,900.00