DĨA OVAL BỘ 3

Mã: LBP-232-233-234
Pattern: PP0461, PP1145, Họa sĩ vẽ tay
Size: 33 W x 16 D x 5 H (cm)
40 W x 20 D x 6 H (cm)
50 W x 24 D x 7 H (cm)
12.99 W x 6.30 D x 1.97 H (inches)
15.75 W x 7.87 D x 2.36 H (inches)
19.69 W x 9.45 D x 2.76 H (inches)
Trọng lượng: 0.40 / 0.50 / 1.10 (kg)
0.88 / 1.10 / 2.43 (pounds)
Material: Sợi nhân tạo
Số lượng:
Giá: 4,170,100.00