CHẬU VUÔNG TRANG TRÍ

Mã: LHA-321
Pattern: PP0274, PP1465, Họa sĩ vẽ tay
Size: 36 W x 36 D x 66 H (cm)
14.17 W x 14.17 D x 25.98 H (inches)
Trọng lượng: 4.00 (kg)
8.82 (pounds)
Material: MDF
Số lượng:
Giá: 7,927,650.00