CÁNH CỬA

Mã: LHA-304
Pattern: Sen, PP0047, Họa sĩ vẽ tay
Size: 75 W x 200 H (cm)
29.53 W x 78.74 H (inches)
Trọng lượng: 35.00 (kg)
77.16 (pounds)
Material: HDF
Số lượng:
Giá: 27,228,300.00