BÌNH HOA

Mã: LHA-324
Pattern: PP0461, PP0358, Họa sĩ vẽ tay
Size: 20 Ø x 20 H (cm)
7.87 Ø x 7.87 H (inches)
Trọng lượng: 0.70 (kg)
1.54 (pounds)
Material: Sợi nhân tạo
Số lượng:
Giá: 1,271,100.00