BÌNH HOA

Mã: LHA-308
Pattern: BC751, PP0035, Họa sĩ vẽ tay
Size: 20 Ø x 37.5 H (cm)
7.87 Ø x 14.76 H (inches)
Trọng lượng: 1.60 (kg)
3.53 (pounds)
Material: Sợi nhân tạo
Số lượng:
Giá: 1,984,700.00