BÀN TRÒN NHỎ

Mã: LFD-058
Pattern: PP1399, Họa sĩ vẽ tay
Size: 70 Ø x 72 H (cm)
27.56 Ø x 28.35 H (inches)
Trọng lượng: 22.00 (kg)
48.50 (pounds)
Material: MDF & gỗ
Số lượng:
Giá: 22,467,250.00 
Danh mục: