BÀN CONSOLE

Mã: LFD-014
Pattern: 364-351, Màu đen trơn & cẩn ốc
Size: 120 W x 40 D x 79 H (cm)
47.24 W x 15.75 D x 31.10 H (inches)
Trọng lượng: 40.00 (kg)
88.18 (pounds)
Material: MDF & gỗ
Số lượng:
Giá: 13,614,150.00