BÀN CONSOLE

Mã: LFD-091
Pattern: PP1565, Họa sĩ vẽ tay
Size: 140 W x 42.5 D x 78 H (cm)
55.12 W x 16.73 D x 30.71 H (inches)
Trọng lượng: 46.00 (kg)
101.41 (pounds)
Material: MDF & gỗ
Số lượng:
Giá: 19,300,650.00