BÀN CONSOLE

Mã: LFD-031
Pattern: PP0372, Họa sĩ vẽ tay
Size: 120 W x 40 D x 80 H (cm)
47.24 W x 15.75 D x 31.50 H (inches)
Trọng lượng: 41.00 (kg)
90.39 (pounds)
Material: MDF & gỗ
Số lượng:
Giá: 20,460,250.00