BÀN CONSOLE

Mã: LFD-050
Pattern: PP0368, Họa sĩ vẽ tay
Size: 121 W x 40 D x 78 H (cm)
47.64 W x 15.75 D x 30.71 H (inches)
Trọng lượng: 27.00 (kg)
59.52 (pounds)
Material: MDF & gỗ
Số lượng:
Giá: 22,322,300.00