BÀN CONSOLE 2 NGĂN

Mã: LFD-074
Pattern: PP1552, Họa sĩ vẽ tay
Size: 140 W x 47 D x 80 H (cm)
55.12 W x 18.50 D x 31.50 H (inches)
Trọng lượng: 33.00 (kg)
72.75 (pounds)
Material: MDF & gỗ
Số lượng:
Giá: 18,375,200.00