BÀN BỘ 3

Mã: LFD-039
Pattern: PP1152B, Họa sĩ vẽ tay
Size: 37 W x 35 D x 41 H (cm)
50 W x 35 D x 46 H (cm)
63 W x 35 D x 53 H (cm)
14.57 W x 13.78 D x 16.14 H (inches)
19.69 W x 13.78 D x 18.11 H (inches)
24.80 W x 13.78 D x 20.87 H (inches)
Trọng lượng: 37.00 (kg)
81.57 (pounds)
Material: MDF & gỗ
Số lượng:
Giá: 21,196,150.00 
Danh mục: